График (Mladost 1)

Изчистете филтрите »
« Юли »
« 15.7.2024 г. до 21.7.2024 г. »
Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
07:30-08:20

HIIT

Studio 1

12:00-12:45

Studio 1

13:00-13:45

Studio 1

ПОДМЯНА

17:30-18:15

Studio 1

18:15-18:45

Studio 1

18:45-19:35

Studio 1

12:00-12:45

Studio 1

ПОДМЯНА

13:00-13:45

Studio 1

18:00-18:50

Pilates

Studio 1

19:00-19:45

Studio 1

19:45-20:40

Studio 1

12:00-12:50

Studio 1

13:00-13:45

Studio 1

ПОДМЯНА

17:30-18:15

Studio 1

18:15-18:45

Studio 1

18:45-19:35

Studio 1

12:00-12:45

Studio 1

ПОДМЯНА

13:00-13:45

Studio 1

18:00-18:50

Pilates

Studio 1

19:00-19:45

Studio 1

19:45-20:40

Studio 1

07:30-08:20

HIIT

Studio 1

12:00-12:45

Studio 1

13:00-13:45

Studio 1

ПОДМЯНА

17:30-18:15

Studio 1

18:15-18:45

Studio 1

18:45-19:35

Studio 1

10:00-10:45

Studio 1

11:00-11:50

HIIT

Studio 1

13:00-13:55

Studio 1

11:00-11:50

HIIT

Studio 1

13:00-13:45

Studio 1

← →